-A A +A A A accessible

Rodzaje wiz

RODZAJE WIZ

Wiza Schengen „C”.Wiza Schengen „C”.

Osoby ubiegające się o wizę Schengen „C” są zobowiązane do zarezerwowania wizyty za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji online BLS


RODZAJE WIZ

Schengen – członek rodziny obywatela UE

Schengen – członek rodziny obywatela UE

Procedura ta dotyczy tylko członków rodzin obywateli UE, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

RODZAJE WIZ

Wiza krajowa „D”.Wiza krajowa „D”.

Wydawane jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski wspólnie (podczas jednego lub kilku wjazdów) dłużej niż 90 dni w ciągu roku od dnia pierwszego wjazdu.

RODZAJE WIZ

Odmowa Anulowanie, Cofnięcie wizy

Odmowa Anulowanie, Cofnięcie wizy

Wnioski o ponowne rozpatrzenie negatywnej decyzji wizowej należy składać (osobiście lub przez osobę upoważnioną) w Polskim Centrum Przyjmowania Wniosków Wizowych w godzinach 9.00-12.00, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt polskich i filipińskich.